Over Talentpool Wind op Zee

Talentpool Wind op Zee is een initiatief van het Kenniscentrum Wind op Zee.

De Talentpool heeft tot doel bedrijven/organisaties werkzaam in de (offshore) windenergiesector en studenten met ambities in deze sector te verbinden.

Dat noemen wij "Matching Talent and Business".

Dit matchen doen wij door de deelnemende bedrijven/organisaties de gelegenheid te bieden op de site aan te geven welke mogelijkheden studenten hebben binnen hun bedrijf. Denk hierbij aan stageplaatsen, onderzoeks- en afstudeeropdrachten.

Zo kan zowel het bedrijf/organisatie als de student in een vroeg stadium de match maken tussen nu en de toekomst.

Misschien betekent deze pool wel de match tussen jou en je toekomst!

Want zeg nou zelf: er zijn toch fantastische carrière mogelijkheden binnen de (offshore) windenergiesector? Daar moet je toch bij zijn?

 

Voor meer informatie over Kenniscentrum Wind op Zee:  

www.kenniscentrumwindopzee.nl
www.maritimecampus.nl